envelop
loading
phone

+420 730 897 041

locale

Pod Brentovou 555/6, Praha 5

Centrum terapeutické péče o děti s autismem a poruchami chování

noimage
Facebook archiv novinek

Senzorická integrace

Regulace a integrace senzorického systému u dětí s vývojovou poruchou obvykle nefungují tak, jak by měly. Jedno možné vysvětlení je, že dítě s vývojovou poruchou v některých oblastech nedozrálo, nedosáhlo určitého milníku. Jinými slovy, dítěti jsou například tři roky, ale v oblasti zpracovávání senzorických vjemů zůstává na úrovni jednoho roku. To přináší konflikty mezi přicházejícími vjemy a schopností tyto vjemy zpracovat zdravým způsobem.

Jak to vypadá v praxi?

  1. Dítě je zahlceno různými vjemy z okolí a nedokáže je filtrovat.
  2. Dítě se fixuje na nějaký vjem a je pro něj těžké se od něj odtrhnout. Je to příliš příjemné na to, aby dítě dobrovolně přestalo.
  3. Dítě se potřebuje zabavit, respektive nervový systém potřebuje "výživu", ale neumí si ji brát zdravým způsobem (tj. nehraje si s hračkami funkčním způsobem, nemá potěšení z dětských hříček, nerozumí sociálním interakcím). Nervový systém si tak bere "výživu" způsobem, který mu dělá dobře nebo který zvládá (tj. sebestimulací, která se u každého dítěte projevuje jinak, např.točení, pozorování věcí z určitých úhlů nebo kousání různých předmětů). Čím je na tom dítě mentálně lépe, tím je jeho projev sofistikovanější – obsese dopravními prostředky, mapami, rourami apod.
  4. Dítě neumí vyjádřit svoji emoci (pozitivní nebo negativní) přirozeným způsobem, respektive způsobem, který je adekvátní jeho věku, a tak je vyjadřuje například třepotáním rukama, stres vyjádřuje chozením po špičkách, agresi kousáním do ruky, apod.

Co s tím?

Jedna z variant podpory zdravého a funkčního fungování centrálního nervového systému a senzorického systému je tzv. senzorická dieta.

Jak to vypadá v praxi?

Jedná se o řízené dodávání senzorické stimulace, které probíhá v pravidelných intervalech. Vyzkouší se, které činnosti z oblasti senzomotorických aktivit dělají dítěti dobře – na jedné straně zklidňují centrální nervovou soustavu a na druhé straně aktivují pozornost, napojení na své tělo, vnímání "zdravých" stimulů z okolí.

Ukazovat dítěti, jak může své emoce projevit – jak se radovat (např.: zatleskat si, ruce nahoru "hurá", zaskákat si "jupí"), jak projevit vztek (např.: zadupat si, udělat pěstičky, "zlobím se"). Učit dítě, jak se naučit zklidnit, když se objeví silná emoce, která jej "zaplaví". Využívají se aktivity jemné motoriky (např.: kelímek a měkké míčky, kasička a mince, kyblíček a kostky – dítě mechanicky něco někam vhazuje zatímco dospělý podporuje neverbálně = je klidný, má v sobě jistotu, pochopení, lásku nebo verbálně = vše je v pořádku, teď se zlobíš, je to težké, přejde to, spolu to zvládneme, pomůžu) nebo se využívají aktivity hrubé motoriky (např.: chodí se dopředu, dopředu a dozadu, nahoru a dolů  zatímco dospělý podporuje neverbálně = je klidný, má v sobě jistotu, pochopení, lásku nebo verbálně = vše je v pořádku, teď se zlobíš, je to težké, přejde to, spolu to zvládneme, pomůžu).

Pravidelné poskytování zklidňujích aktivit má obvykle za následek lepší koncetraci, větší motivaci, menší riziko přehlcení, menší riziko emočních výkyvů. Zkuste různé varianty, vyzkoušejte je, abyste věděli, co je pro dítě nejlepší.  Stimulace ve formě aktivit z níže uvedeného seznamu je pak dítěti poskytována v určitých intervalech během dne. V případě, že je to možné sebestimulační projevy a projevy neodpovídající věku a nepodporující "zdravý" vývoj jsou nahrazovány.

U orální oblasti se doporučuje být opatrný. Řada dětí je v této oblasti hypersenzitivní, a tak je vhodnější alespoň v začátcích odborná podpora. U dětí s hypersenzitivitou v oblasti  senzorického vnímání jsou klíčové vjemy, které dítě zažívá. Bohužel i drobnost, která nám připadá banální, může v dítěti vytvořit blok. Se vším se však dá pracovat a vše se dá tzv. "otužovat". Je přínosné individuálně probrat kroky a nápady k otevření široké palety zpracovávání senzorických vjemů.

Facial, orální motorika (týkající se tváře, obličeje)

Vestibular (vnímání polohy a pohybu)

Propriocepce (poloha těla, schopnost koordinovat tělo v prostoru)

Hmat

Zrak

Sluch

Čich

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: