envelop
loading
locale

Pod Brentovou 555/6, Praha 5

Místo pro všechny

noimage
Facebook archiv novinek

 

LuciLucie Kolíbalová

Tvořit společně radost, dobro, zdraví, lásku, harmonii, ať jsou vnější okolnosti jakékoliv, je naším posláním. Umění bezpodmínečně přijímat a dávat druhým prostor, ve kterém mohou objevovat svoji jedinečnost, je vědomé rozhodnutí každého momentu. Být tím znamená být přítomný. Být si vědomý toho, kým jsem ve své esenci a tím, kým jsem na povrchu. Když vím, kým jsem opravdu, nelpím a neodporuji tomu, co je. V tom je podstata svobody – harmonie – v tom může proudit život. My v AUT - Centru trénujeme bdělou přítomnost a v ní si osvojujeme různé techniky, nástroje a způsoby, které můžeme využít při setkávání se s Vámi, Vašimi partnery, Vašimi dětmi. Potkáváme se a Vy můžete poznávat sebe sama a své milované z jiného úhlu, než jste zvyklí a naučení. Tato změna přináší nový rozměr pro všechny. Vítáme na světlo všechny mentální, fyzické a emocionální projevy takové, jaké jsou. Společně se uvolňujeme do přítomnosti. Když jsou mentální, fyzická a emocionální těla ve zdravé spolupráci, můžeme svobodně objevovat možnosti, které tento svět nabízí. Můžeme se učit vidět, slyšet, dotýkat se, pohybovat se a oslavovat svoji dokonalost.

e-mail: lucie.kolibalova@gmail.com 

BobBohuslav Jakubec

Život je dar, obrovské požehnání, kterého se nám dostalo. Je to cesta plná dobrodružství a neustálého překvapení. V lidské přirozenosti máme tendence jednat z našich vrozených, předaných či naučených struktur. Často pak jednáme automaticky, na základě impulzů naší mysli a identity. Avšak ne vždy to tak musí být. Můžeme objevovat sílu vykročit z područí našich struktur, identit a myslí. AUT - Centrum je místem, ve kterém se věci dějí. Společně tu objevujeme a trénujeme bdělou pozornost, schopnost k lidem, věcem a situacím přistupovat z místa srdce, vymanit se z nám známých reakcí či myšlenek. Společně se učíme poznávat svoji mysl a přebírat otěže do svého středu. Vítáme všechny emoce, projevy, postoje, názory takové jaké jsou a díváme se na ně očima neutrality, lásky a přijetí. Vzájemně si odkrýváme svoji dokonalost, která je ukryta v každém z nás. Ochutnáváme, jaké to je žít v lásce, zdraví, harmonii, přijetí a opravdové svobodě. Jestli se rozhodujete začít objevovat možnosti, jež nám Život nabízí, můžeme se na toto dobrodružství vydat společně.

e-mail: bohuslav.jakubec@aut-centrum.cz      

JasmínaJasmína Olšiaková

Jsem speciální pedagog. V současné době pracuji v domácím vzdělávání a chci podporovat děti v integraci formou doučování. Ráda s dětmi pracuji s písničkami, rytmem, pohybem a tancem. Trávit s dětmi čas mě baví a dělá lepší a šťastnější. Je kouzelné hledat si s dětmi vzájemnou komunikační cestu a s každým dítětem to je jiné dobrodružství. V AUT - Centru je nádherný a laskavý prostor pro rozvoj všech kognitivních funkcií a emocí, které naše děti potřebují. Jsem vděčná, za možnost se neustále vzdělávat a zkvalitňovat život dětem a jejich rodinám.

e-mail: jasminaolsiak@gmail.com          telefon: +420 606 333 338

ZuzanaZuzana Bestová 

Do AUT - Centra mě přivedla náhoda, ale myslím, že náhody neexistují. Práce s dětmi je pro mě zdrojem radosti a hravosti, i možností, jak zjistit o sobě něco nového a rozšiřovat své limity. Jsem velmi ráda součástí týmu, oslovuje mě společné vytváření láskyplného a harmonického prostředí pro děti, rodiče i nás terapeuty. Souzním s přístupem, který dává dostatek prostoru druhým a oceňuje jejich jedinečnost. Má životní cesta mě dovedla od elektrotechniky, kterou jsem vystudovala, přes práci v oblasti marketingu a organizace projektů, až k práci s tělem, které jsem se začala věnovat před deseti lety. Mám vzdělání v oblasti terapeutických masáží, kraniosakrální terapii, bioenergetice, citlivé poporodní péči aj. Zabývám se meditacemi, prací s energií a šamanismem. Při tom, co dělám, kladu důraz na pozornost k tělu, protože podle mé zkušenosti vědomý kontakt s ním ovlivňuje i naše psychické prožívání. Skrze dotek je možné pracovat s „pamětí těla“, a uvolnit překážky, které brání zdraví a přirozeně spokojenému žití, bytí „tady a teď“.

e-mail: zuzanabestova@seznam.cz          telefon: +420 733 371 336

Kája R.Karolína Rutová

Zajímá mne vše, co má blahodárný vliv na dobrý život v radosti, harmonii, lásce a štěstí. Věřím v dobro a v to, že na světě může být a je čím dál lépe. Moje práce mne naplňuje, přináší mi radost a stále mne překvapuje. Vždy jsem přemýšlela o životě a vždy mě zajímaly příběhy. Příběhy lidí… a hlavně hlubší důvody: „Proč někdo žije spokojeně a jiný se trápí?“

Psychologie, souvislosti, vlivy okolí, podmínky, ze kterých pocházíme, genetické dispozice zdraví, nemoci. Postupem času jsem se těmito otázkami zabývala stále více do hloubky. Díky svému dlouholetému ekzému jsem se dostala přes práci s podvědomím ke kineziologii. Už bez ekzému pak k rodinným konstelacím, reiki, Bachovým a jiným esencím, energetice těla a dále zájmově k dalším léčivým a obecně harmonizujícím oborům, jako např. k homeopatii, čínské medicíně okrajově k ayurvédě, feng shui, šamanismu, tantře a dalším. Vystudovala jsem One Brain, Rodinné konstelace, Duhový systém, prošla výcvikem šamanismu, studovala psychologii. Pročetla a prostudovala jsem spoustu knih, článků z oboru psychologie, filozofie, náboženství. Mezi tím jsem se při své práci setkávala a stále setkávám s lidmi a jejich příběhy. Díky tomu jsem zjistila a hlavně také sama na sobě mnohokrát ověřila, jak různé faktory – myšlení, cítění, činy a třeba i strava – velmi ovlivňují naše tělo, životy a život na Zemi vůbec.

Jsem si velmi dobře vědoma toho, že si život a svět spolutvoříme v souladu (větším nebo menším) s vyššími principy bytí a k tomu chci přispívat pro nejvyšší dobro své a všech ostatních.

e-mail: karol.rutova@seznam.cz         telefon: +420 777 146 760

Lucie M.Lucie Matějcová

AUT - Centrum jsem původně navštěvovala se svou dcerou Barunkou, jejíž psychomotorický vývoj nebyl úplně standardní. Tehdy pro mě a Barunku znamenalo AUT - Centrum místo bezpečí, přijetí, pochopení, lásky a pomoci. Bylo to místo, které nám oběma nesmírně pomohlo a navedlo nás na další cestu. Rok se s rokem sešel a já jsem nyní v AUT - Centru pro vás, milí rodiče a milé děti. Teď již však jako průvodce Váš a především Vašeho dítka. Jsem tady pro Vaše dítko - abychom se poznávali, měli se rádi a v důvěrném prostředí se otevírali novým možnostem. Jsem tady i pro Vás, milí rodiče, abych Vám dodala odvahu i kuráž na této cestě a sdílela s Vámi své zkušenosti jako maminky. Zázraky se dějí, když v ně věříme. Musíme jim jít ale naproti. Pojďme tedy do toho, ať je menšími či většími krůčky, můžeme naplňovat. 

e-mail: matejcovalucie@seznam.cz         telefon: +420 733 139 844

PetraPetra Francová

Momentálně na mateřské dovolené.

Vždy mě naplňovala práce s dětmi, jsou pro mě zdrojem obrovské radosti i upřímným zrcadlem pro sebepoznávání. Pracovala jsem jako instruktorka plavání dětí a mnoho let jsem také působila jako chůva v rodinách. Během studia speciální pedagogiky jsem si také vyzkoušela pozici asistenta v ZŠ speciální. Poté jsem několik let pracovala jako učitelka v MŠ se speciální péčí. Za tyto zkušenosti jsem vděčná, velmi mě obohatily. Ale až v AUT - Centru jsem opravdu našla svoje místo. Místo, kde každý může být takový, jaký opravdu je. V lásce, v přijetí, v harmonii, v porozumění, v upřímných vztazích, v plném vědomí, v respektu k potřebám i limitům, v odvaze ke změnám, ve smysluplnosti, v opravdovosti, v jedinečnosti, v klidu, v narovnání se, v uvolnění, v radosti a v podpoře. Takto zde jsem a takto přicházím k dětem a k rodičům. Spolu hledáme cestu, učíme se, rozvíjíme se, hrajeme si a radujeme se. A tato cesta je velmi dobrodružná a plná zážitků. Vaše děti i vy jste pro mě úžasným zdrojem inspirace a energie, rostu s vámi a stále hledám další metody a inspirace, jak být na cestě dobrým podpůrným průvodcem. Děkuji.

 e-mail: francovapetra22@gmail.com       telefon: +420 777 168 370

BabetaBabeta Rašovská

Zažehávací jiskrou a hnacím motorem pro moji intenzivní práci s dětmi a později i s rodiči bylo naše třetí dítě, syn Benjamín. V jeho třech letech bylo jasné, že jeho vývoj je nestandartní - málo a špatně mluvil, byl neobratný a velmi bázlivý. Když jsem pro něj hledala pomoc, bylo mi čím dál tím více jasné, že se "do toho" musím pustit sama. Tak tedy s veškerou odvahou dětské sestry s pedagogicko-psychologickou způsobilostí, ale hlavně se "lvím odhodláním" maminky, která chce pomoci, jsem založila školičku Sovičku - domácí miniškolku s herním výukovým programem. Školička "vypiplávala" nejen Bena, ale stále více dětí s vývojovými problémy. Moje práce stále více krystalizovala v terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a rodiči. Především v neuro-vývojovou stimulaci, stimulační program MAXÍK a cvičení s dětmi podle MUDr. Kleplové.

Všechny stimulační programy jsem nejdříve úspěšně prošla se svým synem a poté absolvovala certifikované kurzy a nabízela je ostatním dětem. Ač jsem to neplánovala, tak jsem poznala problematiku vývojových poruch ze všech stran - jako rodič, jako pedagog, jako zdravotník a jako terapeut a poradce. A nejdůležitější na tom poznání je fakt, že pro každé dítě a pro každého rodiče existuje pomoc a cesta! 

e-mail: babeta.rasovska@gmail.com          telefon: +420 606 957 035

 MoniMonika Fischlová

Montessori pedagogika mě okouzlila, když byly mému synkovi 2 roky a uviděla jsem, jak obrovský potenciál v sobě skrývá malé dítě. Začala jsem hledat možnosti, jak lze dítě dále rozvíjet a objevila jsem systém, který vytvořila paní Montessori. Nestačilo mi jen se o něčem dozvědět, chtěla jsem vědět víc a hledala jsem souvislosti. Vystudovala jsem tedy dvouletý kurz pro předškolní děti a začala pracovat jako lektorka Montessori dílniček pro děti a rodiče. Viděla jsem, jak je důležité dětem s láskou stanovovat hranice, nabízet jim různé výzvu, ale také klást i nároky. Práce s dětmi mě bavila již při studiu speciální pedagogiky na vysoké škole. Pracovala jsem tehdy jako asistentka pedagoga v MŠ. Poznala jsem, že jakékoliv dítě je skvělá bytost, která se dokáže rozvíjet a učit, bez ohledu na to, jakou má diagnózu. Proto jsem se rozhodla využít možnost dvouletého výcviku Montessori terapie pod vedením pedagožky a terapeutky Lore Anderlik, která dlouhá léta působila v Mnichově v Dětském centru pro pomoc dětem s postižením a jejich rodinám. Potvrdila se mi hypotéza, že každé dítě lze vzdělávat a za pomoci Montessori pomůcek vést nejen při cvičení, ale i v běžném životě.

e-mail: monika@fischl.cz          telefon: +420 607 569 507

MagdaMagdaléna Víchová

Celý život mě provází práce s dětmi, která mi byla vždy zdrojem inspirace, naplnění, smyslem. Mé zkušenosti začínají v zahraničí. Po návratu do Čech, jsem pracovala s dětmi na různých místech, jako asistentka chlapce s PAS, lektorka v lesní školce, učitelka na waldorfské ZŠ... Tuto práci provázelo studium léčebné a waldorfské pedagogiky, po kterém následovalo studium Arteterapie na Jihočeské univerzitě. Tyto zkušenosti ve mně formovaly touhu po poznání (nejen) vlastní duše a jejích léčebných procesů. Chci s dětmi utvářet bezpečný prostor přijetí, her, radosti, autentického bytí, kde může vznikat léčivý harmonizující proces pro všechny zúčastněné. Jsem vděčná, že mohu být součástí AUT - Centra, které mi tuto možnost nabízí a inspiruje mě k vědomějšímu a svobodnějšímu způsobu bytí.

e-mail: magdalena.vichova@seznam.cz          telefon: +420 774 345 809

PavelPavel Kašpar

K práci v AUT - Centru jsem se dostal přes kruh mých nejbližších. Jelikož má hlavní práce je ve velké korporátní firmě jiného zaměření na pozici ředitele, představuje pro mě práce v AUT - Centru nejen možnost vlastního rozšíření, růstu a vzájemného obohacování, ale také způsob vlastního dobití a harmonizace. Do prostoru lásky, absolutního bytí a přítomnosti vnáším svoji pozemskou energii v podobě tabulek, struktur a systémů. Jsem velmi vděčný za tento rozměr, který mi má cesta životem umožnila a věřím, že budu pro chod a ekonomickou stránku AUT - Centra stejně tak obohacující, jako je AUT - Centrum obohacující pro mě a všechny, kteří jej navštěvují.

e-mail: pavel.kaspar@aut-centrum.cz

MartaMarta Janů

Od roku 1999 pracuji jako individuální poradce pro klienty, kteří se dostali do obtížné životní situace. Doprovázím v kritickém období života, nabízím emoční podporu, pochopení souvislostí problémů a zvědomování nefunkčních komunikačních stereotypů. Zaměřuji se na vytváření laskavého přístupu k sobě, nalezení životní rovnováhy, sebe přijetí, na tvorbu zdravého sebevědomí. Pokud má klient zájem, využívám techniky energetické práce s tělem, kraniosakrální biodynamika, řízenou meditaci, taneční a pohybovou terapii.

Absolvovala jsem akreditovaný, psychoterapeutický výcvik, prošla certifikovaným programem sebezkušenostního výcviku v taneční a pohybové terapii a dvouletým výcvikem kraniosakrální biodynamiky. Pracovala s drogově závislými klienty a jejich rodiči. Spolupracovalajsem s organizací Fokus, kde jsem se věnovala klientům s psychiatrickou diagnózou. V několika mateřských centrech jsem vedla pohybové skupiny pro rodiče a děti.

e-mail: marta.m@seznam.cz          telefon: +420 777 151 606

JanaJana Badawi

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK. V roce 2004 mne na přechodu srazilo auto a tím začala moje vědomá duchovní cesta. Moje probuzení se mimo jiné projevovalo silným vnitřním tahem směrem k energetickým léčebným metodám a předávání energie. Začala jsem se zasvědcením do REIKI stupně 1 a postupně si osvojila všechny 3 stupně. V roce 2010 se mi narodil můj milovaný syn Adam. O čtyři roky později mu byla stanovena diagnoza "střední až vysokofunkční autismus" . Přesto, že jsem vnitřně cítila, že diagnóza je chybná, neměla jsme v ruce žádné "rozumové či rozumné" argumenty. V roce 2015 jsem absolvovala kurz Rekonektivního energetického léčení pod vedením Erica Pearla. Metodu jsem začala aplikovat především na sebe a na svého syna. Uvědomila jsem si, že hlavní práce, kterou musím dělat a která nejvíce pomůže mému synovi, je práce na mne samotné. Začala jsem nabízet toto léčení rodičům, kteří mají také své milované dítě s nálepkou nějaké "diagnózy". Metoda je bezdotyková a klient během ní v klidu leží na lehátku. Může to být dítě či dospělý a tato terapie se opakuje 3x po pár dnech. Zpětné vazby naznačují, že Rekonektivní léčení je velmi účinné, pomáhá nám na fyzické, duševní i duchovní úrovni  a vrací nás k sobě samým, ke své duši. Jsme schopni opět uslyšet hlas své duše a nechat se jím vést.  Dnes je u Adama oficiálně diagnóza autismu zcela vyloučena.

e-mail: badawi@email.cz          telefon: +420 776 009 817

LibušeLibuše Rychterová

Můj život je cestou poznávání širších souvislostí, hledání řešení, která přispívají ke spokojenému životu. Moje životní cesta mě dovedla od ekonomie k terapiím. Pracuji více jak 10 let jako samostatný terapeut a lektor kurzů zaměřených na sebepoznávání a osobní rozvoj pro dospělé. Při terapiích vždy respektuji individuální potřeby klienta. Využívám především práci s vnitřním dítětem, regresní terapie a rodinné konstelace.   

Spolupráci s AUT – Centrem jsem s radostí přivítala. Jejich přístup k dětem mě zaujal svým celistvým přístupem, který zahrnuje i podporu rodičů. Ze zkušenosti z terapií a vedení rodinných konstelací vím, jak obrovský vliv mají na děti rodiče, celý rodinný systém a genetické kořeny. A právě rodinné konstelace umožňují odhalit a vyčistit negativní vazby a rozproudit obrovskou sílu podpůrné léčivé energie. Jejich působení má blahodárný účinek jak na děti, tak na rodiče i na ostatní dospělé, kteří dětem pomáhají zvládnout jejich osud.

e-mail: anamcara6@email.cz          telefon: +420 731 582 082

MarieMarie Hrubanová

Momentálně na mateřské dovolené. 

Svou práci vnímám jako životní styl. Do dveří AUT - Centra vcházím taková, jaká jsem. Bez rolí, ze kterých plynou nejrůznější očekávání. Děti i rodiče se vždy setkají  „se mnou”, v tom mají jistotu.  Prošla jsem různými přístupy speciální pedagogiky, léčebnou pedagogikou a sociálně uměleckou terapií přes meditaci a jógu. Pracuji s dětmi ve škole, ale nejraději v přírodě.  V současné době se zaměřuji na terapii pro děti i rodiče. V AUT - Centru mám možnost sdílet vše čím jsem prošla s dalšími lidmi. Můžeme si s tím hrát, zjistit, co se komu líbí a nelíbí. Navzájem se inspirovat, učit se a mluvit o tom. A to jak s dětmi, tak i s rodiči a s kýmkoliv, kdo má chuť se do tohoto dobrodružství pustit. Jsem otevřená potkávat se v AUT - Centru s kýmkoliv, kdo se rozhodne tento život prožít vědomě, zdravě, vesele a harmonicky.  

e-mail: mhrubanova@seznam.cz          telefon: +420 728 543 551

 

 

Napište nám

zavřít
E-mail: