envelop
loading
phone

+420 730 897 041

locale

Pod Brentovou 555/6, Praha 5

Centrum terapeutické péče o děti s autismem a poruchami chování

noimage
Facebook archiv novinek

Náš tým

BobBohuslav Jakubec

Do AUT - Centra mě přivedla stáž na vysoké škole. Přístup, se kterým jsem se během stáže setkával, mě velmi nadchl a oslovil. Začal jsem si jej více osvojovat a rozvíjet bdělou pozornost, což mi umožnilo poznávat nejen sebe sama, překonávat své hranice a rozpouštět osvojené struktury, ale také se dostávat čím dál více do svého středu a ubírat se na cestu čisté, upřímné a vědomé pomoci. Vystudoval jsem střední pedagogickou školu, na kterou jsem navázal studiem speciální a sociální pedagogiky na Univerzitě Karlově. V rámci dalšího vzdělávání jsem dokončil terapeutický výcvik energetické psychologie (EFT metoda, hypnóza, kvantové pole), jednoletý kurz psychologie, základy neuropsychologie, kurz pro chůvy, základní kurz focusingu, kurz použití ušních a tělových svící, REIKI I. a II.stupeň a řadu dalších sebepoznávacích a vzdělávacích kurzů a workshopů. Práce nejen s různě starými dětmi a jejich rodinami, ale celkově s každým, s kým se má cesta propojí, je velmi inspirativní, rozšiřující a naplňující. Jsem velmi rád, že mohu být součástí skvělého týmu srdečných a vědomých lidí, kteří dělají věci jinak, aby mohli pomoci všem svým klientům a jejich rodinám podívat se na svět i z jiných úhlů.

JasmínaJasmína Olšiaková

Vystudovala jsem Pedagogiku mentálně postižených na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od ukončení školy (1996) působím jako pedagog, nejdříve v ZŠ praktické a v současné době v ZŠ speciální. Posledních 7 let jsem třídní učitelka v auti - třídě a neustále se učím a zajímám o problematiku dětí s PAS. Baví mě odstraňovat mýty o autismu. Mojí zálibou při práci s dětmi je rytmizace, pohyb a hudba. Velmi mě zaujal přístup a práce v AUT - Centru a jsem vděčná za možnost nadále se vzdělávat a zkvalitňovat život dětem a jejich rodinám.

telefon: +420 606 333 338

PetraPetra Štefanová

Vždy mě naplňovala práce s dětmi, jsou pro mě zdrojem obrovské radosti i upřímným zrcadlem pro sebepoznávání. Pracovala jsem jako instruktorka plavání dětí a mnoho let jsem také působila jako chůva v rodinách. Během studia speciální pedagogiky jsem si vyzkoušela pozici asistenta v ZŠ speciální. Několik let jsem pracovala jako učitelka v MŠ se speciální péčí s osobnostně orientovaným přístupem, kde se mi otevřely zcela jiné obzory v přístupu pro práci s dětmi. Vydala jsem se na dobrodružnou cestu vlastního sebepoznání a proměňování se. Jsem velmi vděčná za všechny "naše" děti,  se kterými se spolu učíme procházet a zvládat těžké situace, poznávat nové možnosti, sdílet a radovat se. Jsem ráda, že mohu být součástí skvělého týmu odborníků,  kde děláme věci jinak. 

 telefon: +420 777 168 370

ZuzanaZuzana Bestová 

Do AUT - Centra mě přivedla náhoda, ale myslím, že náhody neexistují. Práce s dětmi je pro mě zdrojem radosti a hravosti, i možností, jak zjistit o sobě něco nového a rozšiřovat své limity. Jsem velmi ráda součástí týmu, oslovuje mě společné vytváření láskyplného a harmonického prostředí pro děti, rodiče i nás terapeuty. Souzním s přístupem, který dává dostatek prostoru druhým a oceňuje jejich jedinečnost. Má životní cesta mě dovedla od elektrotechniky, kterou jsem vystudovala, přes práci v oblasti marketingu a organizace projektů, až k práci s tělem, které jsem se začala věnovat před deseti lety. Mám vzdělání v oblasti terapeutických masáží, kraniosakrální terapii, bioenergetice, citlivé poporodní péči aj. Zabývám se meditacemi, prací s energií a šamanismem. Při tom, co dělám, kladu důraz na pozornost k tělu, protože podle mé zkušenosti vědomý kontakt s ním ovlivňuje i naše psychické prožívání. Skrze dotek je možné pracovat s „pamětí těla“, a uvolnit překážky, které brání zdraví a přirozeně spokojenému žití, bytí „tady a teď“.

e-mail: zuzanabestova@seznam.cz

telefon: +420 733 371 336

Luci BLucie Bradová

V práci s lidmi mě baví hledat cesty společné komunikace, objevovat jejich pohledy na svět a podporovat je v sebevyjádření toho, co považují za důležité. Jeden z mých nejoblíbenějších způsobů, jak toho dosáhnout, je systémová muzikoterapie. Už jako malá jsem si na klavír vybrnkávala své pocity, později hrála kamarádům intuitivní melodie pro zlepšení nálady a v hudební skladbě mě často zajímalo více vyjádření emocí, než předepsaná dynamika. Hudba má pro mě velký význam a stále prostřednictvím své práce žasnu, jaký skrývá terapeutický potenciál. 

e-mail: lucie.bradova3@gmail.com

NelaNela Hrachovinová

Zvuk, rytmus a vibrace jsou naší přirozenou součástí bytí. Stačí se jen zaposlouchat, zavnimat, nacítit... Věnuji se Celostní muzikoterapii, kterou jsem vystudovala na FFUP v Olomouci, pod vedením Dr. Holzera. Muzikoterapii vnímám jako cestu ke komunikaci beze slov, k hlubokému prožívání a uzdravování všech složek člověka. Hraji na etnické a lidové nástroje v přirozeném ladění jako je didgeridoo, jembe, brumle, tibetská mísa aj... Součástí hry na tyto nástroje je i alikvótní a intuitivní zpěv. Uklidňující účinky této metody jsou obzvláště vhodné u dětí s PAS, ADHD a poruchou chování. AUT - Centrum je srdečné a lidské místo, ve kterém je mi ctí formou Celostí muzikoterapie pohladit dětské duše....

BabetaBabeta Rašovská

Zažehávací jiskrou a hnacím motorem pro moji intenzivní práci s dětmi a později i s rodiči bylo naše třetí dítě, syn Benjamín. V jeho třech letech bylo jasné, že jeho vývoj je nestandartní - málo a špatně mluvil, byl neobratný a velmi bázlivý. Když jsem pro něj hledala pomoc, bylo mi čím dál tím více jasné, že se "do toho" musím pustit sama. Tak tedy s veškerou odvahou dětské sestry s pedagogicko-psychologickou způsobilostí, ale hlavně se "lvím odhodláním" maminky, která chce pomoci, jsem založila školičku Sovičku - domácí miniškolku s herním výukovým programem. Školička "vypiplávala" nejen Bena, ale stále více dětí s vývojovými problémy. Moje práce stále více krystalizovala v terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a rodiči. Především v neuro-vývojovou stimulaci, stimulační program MAXÍK a cvičení s dětmi podle MUDr. Kleplové.

Všechny stimulační programy jsem nejdříve úspěšně prošla se svým synem a poté absolvovala certifikované kurzy a nabízela je ostatním dětem. Ač jsem to neplánovala, tak jsem poznala problematiku vývojových poruch ze všech stran - jako rodič, jako pedagog, jako zdravotník a jako terapeut a poradce. A nejdůležitější na tom poznání je fakt, že pro každé dítě a pro každého rodiče existuje pomoc a cesta! 

e-mail: babeta.rasovska@gmail.com

telefon: +420 606 957 035

MonikaMonika Fischlová

Montessori pedagogika mě okouzlila, když byly mému synkovi 2 roky a uviděla jsem, jak obrovský potenciál v sobě skrývá malé dítě. Začala jsem hledat možnosti, jak lze dítě dále rozvíjet a objevila jsem systém, který vytvořila paní Montessori. Nestačilo mi jen se o něčem dozvědět, chtěla jsem vědět víc a hledala jsem souvislosti. Vystudovala jsem tedy dvouletý kurz pro předškolní děti a začala pracovat jako lektorka Montessori dílniček pro děti a rodiče. Viděla jsem, jak je důležité dětem s láskou stanovovat hranice, nabízet jim různé výzvu, ale také klást i nároky. Práce s dětmi mě bavila již při studiu Speciální pedagogiky na vysoké škole, pracovala jsem tehdy jako asistentka pedagoga v MŠ. Poznala jsem, že jakékoliv dítě je skvělá bytost, která se dokáže rozvíjet a učit, bez ohledu na to, jako má diagnózu. Proto jsem se rozhodla využít možnost dvouletého výzviku Montessori terapie u německé pedagožky a terapeutky Lore Anderlik, která dlouhá léta působila v Mnichově v Dětském centru pro pomoc dětem s postižením a jejich rodinám. Potvrdila se mi hypotéza, že každé dítě lze vzdělávat a za pomoci Montessori pomůcek vést nejen při cvičeních, ale i v běžném životě.

e-mail: monika@fischl.cz

PavelPavel Kašpar

K práci v AUT-Centru jsem se dostal přes kruh mých nejbližších. Jelikož má hlavní práce je ve velké korporátní firmě jiného zaměření na pozici managera, představuje pro mě práce v AUT-Centru nejen možnost vlastního rozšíření, růstu a vzájemného obohacování, ale také způsob vlastního dobití a harmonizace. Do prostoru lásky, absolutního bytí a přítomnosti vnáším svoji pozemskou energii v podobě tabulek, struktur a systémů. Jsem velmi vděčný za tento rozměr, který mi má cesta životem umožnila a věřím, že budu pro chod a ekonomickou stránku AUT - Centra stejně tak obohacující, jako je AUT - Centrum obohacující pro mě a všechny, kteří jej navštěvují.

e-mail: pavel.kaspar@aut-centrum.cz

JanaJana Badawi

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK. V roce 2004 mne na přechodu srazilo auto a tím začala moje vědomá duchovní cesta. Moje probuzení se mimo jiné projevovalo silným vnitřním tahem směrem k energetickým léčebným metodám a předávání energie. Začala jsem se zasvědcením do REIKI stupně 1 a postupně si osvojila všechny 3 stupně. V roce 2010 se mi narodil můj milovaný syn Adam. O čtyři roky později mu byla stanovena diagnoza "střední až vysokofunkční autismus" . Přesto, že jsem vnitřně cítila, že diagnóza je chybná, neměla jsme v ruce žádné "rozumové či rozumné" argumenty. V roce 2015 jsem absolvovala kurz Rekonektivního energetického léčení pod vedením Erica Pearla. Metodu jsem začala aplikovat především na sebe a na svého syna. Uvědomila jsem si, že hlavní práce, kterou musím dělat a která nejvíce pomůže mému synovi, je práce na mne samotné. Začala jsem nabízet toto léčení rodičům, kteří mají také své milované dítě s nálepkou nějaké "diagnózy". Metoda je bezdotyková a klient během ní v klidu leží na lehátku. Může to být dítě či dospělý a tato terapie se opakuje 3x po pár dnech. Zpětné vazby naznačují, že Rekonektivní léčení je velmi účinné, pomáhá nám na fyzické, duševní i duchovní úrovni  a vrací nás k sobě samým, ke své duši. Jsme schopni opět uslyšet hlas své duše a nechat se jím vést.  Dnes je u Adama oficiálně diagnóza autismu zcela vyloučena.

e-mail: badawi@email.cz

telefon: +420 776 009 817

LibušeLibuše Rychterová

Můj život je cestou poznávání širších souvislostí, hledání řešení, která přispívají ke spokojenému životu. Moje životní cesta mě dovedla od ekonomie k terapiím. Pracuji více jak 10 let jako samostatný terapeut a lektor kurzů zaměřených na sebepoznávání a osobní rozvoj pro dospělé. Při terapiích vždy respektuji individuální potřeby klienta. Využívám především práci s vnitřním dítětem, regresní terapie a rodinné konstelace.   

Spolupráci s AUT – Centrem jsem s radostí přivítala. Jejich přístup k dětem mě zaujal svým celistvým přístupem, který zahrnuje i podporu rodičů. Ze zkušenosti z terapií a vedení rodinných konstelací vím, jak obrovský vliv mají na děti rodiče, celý rodinný systém a genetické kořeny. A právě rodinné konstelace umožňují odhalit a vyčistit negativní vazby a rozproudit obrovskou sílu podpůrné léčivé energie. Jejich působení má blahodárný účinek jak na děti, tak na rodiče i na ostatní dospělé, kteří dětem pomáhají zvládnout jejich osud.

e-mail: anamcara6@email.cz

telefon: +420 731 582 082

MarieMarie Hrubanová

Momentálně na mateřské dovolené. 

Svou práci vnímám jako životní styl. Do dveří AUT - Centra vcházím taková, jaká jsem. Bez rolí, ze kterých plynou nejrůznější očekávání. Děti i rodiče se vždy setkají  „se mnou”, v tom mají jistotu.  Prošla jsem různými přístupy speciální pedagogiky, ABA terapií, léčebnou pedagogikou a sociálně uměleckou terapií přes meditaci a jógu. Pracuji s dětmi ve škole, ale nejraději v přírodě.  V současné době se zaměřuji na terapii pro děti i rodiče. V AUT - Centru mám možnost sdílet vše čím jsem prošla s dalšími lidmi. Můžeme si s tím hrát, zjistit, co se komu líbí a nelíbí. Navzájem se inspirovat, učit se a mluvit o tom. A to jak s dětmi, tak i s rodiči a s kýmkoliv, kdo má chuť se do tohoto dobrodružství pustit. Jsem otevřená potkávat se v AUT - Centru s kýmkoliv, kdo se rozhodne tento život prožít vědomě, zdravě, vesele a harmonicky.  

e-mail: mhrubanova@seznam.cz

telefon: +420 728 543 551

KateřinaKateřina Řeháková

Momentálně na mateřské dovolené. 

Do AUT- Centra jsem přišla již jako stážistka během studia. Práce zde mě natolik nadchla, že již několik let v AUT - Centru působím jako terapeutka. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově, kde jsem následně složila i rigorózní zkoušku. V současné době se věnuji také krizové intervenci a psychoterapii pro dospělé. Práce v AUT - centru má pro mě velký smysl a neustále mě obohacuje. Jsem ráda, že mohu pomáhat dětem s PAS v přiblížení se našemu světu i celým jejich rodinám. 

telefon: +420 736 410 643

KláraKlára Lesse

Momentálně na mateřské dovolené. 

K práci v AUT - Centru jsem se dostala jako stážistka při studiu posledního ročníku psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Předchozí zkušenosti s prací s dětmi jsem získala při vedení muzikoterapií a školní družiny na základní škole. Práce v AUT - Centru pro mě má smysl a jsem ráda, že se zde mohu dál rozvíjet a pomáhat dětem hledat možnosti pro lepší porozumění tohoto světa.

telefon: +420 608 808 809

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: