envelop
loading
phone

+420 730 897 041

locale

Pod Brentovou 555/6, Praha 5

Centrum terapeutické péče o děti s autismem a poruchami chování

noimage
Facebook archiv novinek

ABA

ABA je terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve známém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci. Dovednosti jsou učeny strukturovaně i kreativním způsobem a na zvládnuté dovednosti navazuje nácvik dalších dovedností ve všech oblastech vývoje.

Funkce chování: Součástí ABA je funkční behaviorální analýza, která je založená na konceptu, že všechna chování mají nějakou funkci. Funkcí je míněno to, čeho chceme svým chováním dosáhnout. Existují 4 základní funkce chování (získat pozornost; utéct/vyhnout se něčemu; získat něco, co chceme; sebestimulace) a řada dalších méně čitelných či sekundárních funkcí, jejichž identifikace je náročnější. Jedno nevhodné chování může splňovat více než jen jednu funkci najednou.

Strategie

1. Proaktivní strategie: se aplikují, aby nevznikalo problémové chování. Pomáhají předejít/ nevyvolat /nezpůsobit problémové chování, aniž byste ustupovali ze zadaných pravidel a požadavků nebo učili své dítě nevhodné manipulaci a řadě dalších nevhodných projevů chování. V případě, že jsou správně a konzistentně implementovány, napomáhají eliminovat problémové chování, zatímco se dítě učí alternativním způsobům chování.

2. Reaktivní strategie: se používají, když proaktivní strategie selhaly, tedy nevhodné chování se vyskytlo i přesto, že jsou proaktivní strategie aplikovány. Tento jev se občas vyskytne, i když je cílem, aby k tomu docházelo co nejméně. Zejména však při nastavování nových pravidel a přeučování naučeného chování se obvykle nevyhneme problémovému chování. Naopak je velice pravděpodobné, že problémové chování bude ze začátku nejdříve horší a intenzivnější, než začne docházet k jeho zlepšení. Není to pravidlem, ale často se to stává. Reaktivní strategie je použita při výskytu problémového chování a měla by zafungovat tak, že bude postupně snižovat pravděpodobnost výskytu problémového chování.

Funkční analýza

Cílem je zjistit, proč se objevuje problémové chování, co je jeho funkcí a jak bychom toto problémové chování mohli nahradit za chování, které je vhodné, ale má pro dítě stejnou nebo podobnou funkci.

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: